Tillstånd för jakt

Det finns olika typer av jakttillstånd för småvilt; dygnsjakttillstånd, hundträningstillstånd, länsårsjakttillstånd och kommunårsjakttillstånd. Länsårsjakttillstånd kan man lösa om man är stadigvarande bosatt i det län det rör sig om. För kommunårsjakttillstånd behöver man vara stadigvarande bosatt i den aktuella kommunen. Det är möjligt att lösa båda formerna av jakttillstånd om man bor i någon av de fyra fjällkommunerna.

Tillstånden börjar säljas den 15 augusti, förutom dygnsjakttillstånd som tidigast börjar säljas den 20 augusti och som man inte kan lösa mer än max fem dygn i förväg. Man kan inte lösa dygnsjakttillstånd för mer än fem dygn i rad.

Köper man något tillstånd och anger ett visst område måste man ändra aktiveringen av tillståndet för att få lov att byta område. Man kan ändra genom att logga in med uppgifter man får vid köpet. För alla kort gäller att man också måste ha löst ett statligt jaktkort. Ungdomar som är under 18 år och som är under uppsikt vid jakten behöver inte ha ett eget jakttillstånd och inte heller något statligt jaktkort.

Man kan köpa jakttillstånden online eller hos återförsäljare. För att kunna köpa dem måste man först ha skaffat ett statligt jaktkort. Man kan köpa jakttillstånd för max fem personer vid ett köp. Man behöver inte köpa tillståndet i den kommun det gäller, alla återförsäljare säljer tillstånd för alla de fyra fjällkommunerna. För att ha rätt att jaga måste man aktivera sitt årstillstånd innan man ger sig ut för att jaga, om man inte gjort det riskerar man att fällas för jaktbrott.

Det räcker alltså inte med att köpa det. Aktivering kan ske genom en hemsida och med uppgifter man får vid köpet. Antalet jaktplatser i varje område är begränsat, det finns en kvot som gäller per dygn och en annan som gäller för säsong. Dygnskvoten är både på grund av säkerhetsskäl och för att det inte ska bli trångt och förstöra jaktupplevelsen för den som jagar. Säsongskvoten är av hänsyn till småviltet.